Spannmålsodlarna tar aktivare roll på exportmarknaden

13.3.2015

Odlarna lanserar idag en helt ny typ av exportkontrakt för spannmål. Målsättningen är att exportera det första partiet på 10 000 ton, eller 250 långtradarlass, i höst. – Genom kontraktet vill vi förbättra lönsamheten på gårdarna, förstärka den inhemska prisnivån och få genomskinlighet i prisbildningen. I längden vill vi balansera upp den inhemska marknaden samt förbättra handelsbalansen, framhåller Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds SLC:s spannmålsutskotts ordförande Bengt Nyman.

Nyland är det naturliga området för att utveckla denna verksamhet, eftersom spannmålsodlingen är mycket framstående i regionen och gårdarna ligger nära till exporthamnarna, berättar Nylands svenska producentförbunds verksamhetsledare Bjarne Westerlund. Han tillägger att gårdar som ligger inom 100-150 km från exporthamnar har stora möjligheter att hitta marknader sin spannmål även utanför Finland. – Det finländska spannmålet är av bra kvalité som har efterfrågan och intressanta marknader finns i exempelvis norra Afrika och Kina, framhåller Rikard Korkman, ombudsman på SLC. 

Nu kastas bollen över till odlarna. Hur väl målsättningen med exportkontraktet uppfylls beror på i vilken grad odlarna förbinder sig till kontraktet. Kontraktet kan tecknas under tiden 16 mars till 15 april. Det lanseras av SLC och NSP tillsammans med de odlarägda spannmålsanskaffningsbolagen i Nyland och det odlarägda spannmålsexportbolaget Polar Oats.

Tilläggsinformation: 
Ordförande Bengt Nyman, 
SLC:s spannmålsutskott, tel. 0500 348185
Verksamhetsledare Bjarne Westerlund, NSP tel. 040 503718
Ombudsman Rikard Korkman, SLC, tel. 040 5189 297

Mer från SLC