​Starten av SLC:s TYK-kurs flyttas framåt: ansök senast 1.2.2016

SLC - TYK ny slutgiltig 26.11.2015

För att fler SLC-medlemmar ska ha möjlighet att söka till SLC:s TYK-kurs senareläggs kurstidtabellen enligt följande datum:

  • utredningsperiod: 14–24.3.2016
  • träningsperiod 1: 7–18.11.2016
  • träningsperiod 2: 13–17.3.2017
  • utvärderingsperiod: 30.10–3.11.2017.

Kursen, som hålls på Härmä Rehab, har åtta platser. SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna kan söka till kursen genom att lämna en individuell ansökan till Fpa senast före 1.2.2016.

TYK är en yrkesinriktad individuell rehabilitering, som riktar sig till att förbättra både den fysiska och psykiska arbets- och funktionsförmågan. TYK-rehabiliteringen finansieras av FPA och är kostnadsfri för deltagaren. FPA betalar också rehabiliteringspenning under rehabiliteringsperioderna samt ersätter resorna enligt förmånligaste färdmedel.

TYK-rehabilitering riktar sig till personer vars arbetsförmåga och möjlighet till inkomstförvärvande väsentligt har försvagats på grund av sjukdom. TYK-rehabilitering kan också vara en lösning när sjukdom, skada eller men under en nära framtid bedöms hota arbetsförmågan och möjligheten till inkomstförvärvande. FPA tar också i beaktande de fysiska och psykosociala belastningsfaktorer som försvagar arbetsförmågan.

Om du är villig att satsa på att uppehålla din egen arbetsförmåga, ta kontakt med din företagshälsovård, som även kan hjälpa till med en individuell kursansökan. Den individuella ansökan till TYK-rehabilitering görs på blanketterna KU101 tillsammans med ett B-intyg av läkare samt tillsammans med bilagorna KU108 och KU109. Blanketterna hittas på Fpa:s webbsidor www.fpa.fi under Pappersblanketter – Rehabilitering – Yrkesinriktad rehabilitering. Kursinformation hittas även på Fpa:s kurssidor.

Mera information om kursens innehåll och ansökningsförfarandet ger ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tfn 050 358 0198, e-post fredrik.grannas(at)slc.fi eller SLC:s informatör Mia Wikström, tfn 050 355 3213, e-post mia.wikstrom(at)slc.fi.

Mer från SLC