3,2 miljoner kg österbottnisk havre seglar mot Tyskland

SLC - Foto3
Foto: Fredrik Grannas

I tisdags lastades österbottniska odlares egen "havrebåt" i Vasa hamn under goda väderförhållanden. På båten, som nu är på väg mot Tyskland, finns nu 3,2 miljoner kg prima österbottnisk havre som levererats av 60 odlare. Merparten av havren kommer från Närpes och exporten sker även på odlarnas eget initiativ via ett odlarägt bolag.

Genom att exportera bort den mängd som inte behövs på den inhemska marknaden kan en bättre marknadsbalans åstadkommas och därmed ett bättre pris för odlarna. På landsnivå måste cirka 25 % av den finländska spannmålsproduktionen årligen exporteras. 

Fler bilder från havrelastningen i Vasa hamn: Foto1Foto2

Havrebåtens väg mot Tyskland kan följas via länken http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:205106/mmsi:236277000/vessel:DELFIN

För mera information: ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tel. 050 358 0198

Mer från SLC