40 vargar får fällas i vinter

Helsingfors 11.11.2016, 19:09

Inrikes

Jaktåren 2016-2018 ska 40 vargar utanför renskötselområdet få fällas årligen, föreslår Jord- och skogsbruksministeriet.
I framtiden räknas också vargar som till exempel avlivats genom polisbeslut samt vargar som dött i trafiken eller olaglig jakt in i jaktkvoten utanför renskötselområdet.
Bedömningen är att det finns 23-28 vargflockar i Finland. Nio av dem är gemensamma med Ryssland. (FNB)

FNB

Mer från SLC