47 sägs upp då Stora Enso stänger i Heinola

Helsingfors 10.11.2016, 16:21

Ekonomi

Skogsbolaget Stora Enso lägger ner sin wellpappfabrik i Heinola och koncentrerar tillverkningen till grannstaden Lahtis. Ändringen leder till att 47 personer sägs upp. Under förhandlingarnas gång sades upp till 60 jobb vara hotade.
Stora Enso tänker satsa 19 miljoner euro på maskiner och annan infrastruktur på Lahtisfabriken. Projektet väntas bli klart i slutet av mars 2018.
Stora Enso har också en kartongfabrik i Heinola. Den påverkas inte av de senaste besluten, uppger företaget. Wellpappfabriken i Kristinestad fortsätter också som förut. (FNB)

FNB

Mer från SLC