Äänekoskifabrik får sällskap av svensk jättefabrik

Sundsvall 03.10.2016, 16:57

Ekonomi

Det svenska skogsbolaget SCA (Svenska Cellulosa) bygger en ny massafabrik i Östrand utanför Sundsvall. Fabrikens kapacitet blir nästan i samma storleksklass som den fabrik som Metsä Groups bygger i Äänekoski.
- Fabriken har en kapacitet på 900 000 ton massa per år, och den går att utvidga till en miljon ton, berättar chefen Ingela Ekebro vid SCA.
Äänekoskifabrikens kapacitet är 1,3 miljoner ton per år. Dessutom planeras en anläggning för över en miljon ton i Kuopio, samt andra stora projekt.
Ekebro tror att ökningen av massakapaciteten kan orsaka fluktuationer på marknaden på kort sikt, men att det finns tillräckligt stor efterfrågan på lång sikt. Hon påpekar att investeringar som den i Östrand är långsiktiga.
OP:s forskningschef Henri Parkkinen är av samma åsikt.
- Man bör hålla i minnet att sådana här investeringar görs i ett långsiktigt perspektiv, och något man ofta glömmer är att största delen av marknaderna för massans slutprodukter växer, säger Parkkinen.
Det är bara marknaderna för tryckpapper i Europa och Nordamerika som krymper. De utgör femton procent av marknaderna för slutprodukter. Marknaderna för alla andra slutprodukter, till exempel kartong samt hygien- och mjukpapper, växer.

Inte konjunkturkänsligt

SCA är specialiserat på hygien- och mjukpapper, och marknaden för dessa växer speciellt i ekonomier under utveckling, men fortfarande också i mer utvecklade länder.
De senaste åren har det svenska bolaget vuxit i jämn takt och med klar marginal gått om de finska skogsbolagen i omsättning. SCA omsatte i fjol 12,3 miljarder euro, medan UPM nådde upp till 10,1 miljarder och Stora Enso till 10,0 miljarder. Medan SCA vuxit har de finländska bolagens omsättningar stampat på stället.
Hygien- och mjukpapper är inte heller så konjunkturkänsliga som de finländska bolagens tryckpapper. Hushållspapper, mensskydd, blöjor och toalettpapper köps oberoende av konjunktur.
Också Parkkinen påpekar att efterfrågan på hygien- och mjukpapper är klart stabilare än till exempel efterfrågan på tryckpapper.

SCA delas

SCA kommer enligt planerna att delas upp i två skilda bolag, som båda ska listas på Stockholmsbörsen. Det ena bolaget ska tillverka hygienprodukter och det andra skogsprodukter. Hygienprodukterna står för 85 procent av SCA:s omsättning och skogsprodukterna för 15 procent.
SCA är den största enskilda skogsägaren i Europa. Dess skog ligger huvudsakligen i norra Sverige.
Bolaget meddelade om delningsplanerna i augusti, och beslutet om delningen ska enligt planerna fattas vid en bolagsstämma i vår. (FNB)

FNB

Mer från SLC