Afrikansk svinpest oroar myndigheterna

Helsingfors 18.10.2016, 15:00

Inrikes

På Jord- och skogsbruksministeriet är man oroad över att den afrikanska svinpesten kan spridas till Finland. Det skulle utgöra ett allvarligt hot mot produktionen av griskött samt vildsvinsstammen.
Ministeriet ser svinpesten som det allvarligaste djursjukdomshotet på tiotals år, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio.
- Virus känner inga landsgränser och utbyte av information är en betydande del av samarbetet för att bekämpa smittsamma djursjukdomar, påpekar hon.
Svinpesten, som är en allvarlig virussjukdom, har brett ut sig i Baltikum. Den förekommer också på många ställen i Ryssland.
Det finns inga botemedel eller vaccin mot svinpesten, men den smittar inte på människor. Däremot sprids den snabbt vid direktkontakt mellan djur eller via människor och föremål som har kommit i kontakt med viruset. (FNB)

FNB

Mer från SLC