Aktivister stoppade avverkning i Suomussalmi igen

Suomussalmi 21.09.2016, 18:09

Inrikes

Skogsavverkningen i Leipimäki i Suomussalmi avbröts på onsdagen på grund av att naturskyddare förhindrade arbetet.
En av aktivisterna gick enligt polisen nära avverkningsmaskinerna och då måste två av maskinerna stoppa sitt arbete för ett slag, uppger polisen.
Forststyrelsen begärde hjälp av polisen för att kunna fortsätta med avverkningen. Polisen kom till platsen och gav order till aktivisterna att lämna hygget. Polisen säger att de lydde ordern.
Naturvårdsförbundet Luonto-Liitto uppger att avverkningen sannolikt bryter mot naturvårdslagen. Forststyrelsen har trots upprepade uppmaningar inte upphört med avverkningen oberoende av att man i området gjort nya observationer av flygekorrar. Förbundet har utan resultat bett polisen att stoppa avverkningen.
Polisen uppger att förbundet polisanmälde ett naturvårdsbrott. Forststyrelsen och NTM-centralens experter gav sig ut i terrängen för att titta på flygekorrarna förbundet anmält. Polisen stoppade inte avverkningen.
Aktivisterna har motarbetet avverkningarna sedan i måndags. (FNB)

FNB

Mer från SLC