Åland tar åter strid med staten

Mariehamn 23.12.2016, 18:58

Inrikes

Det fasta Finland vill inte stödja de åländska jordbrukarna. Ålands landskapsregering tar nu frågan till Högsta domstolen.
Landskapsregeringen och Jord- och skogsbruksministeriet är i en behörighetstvist om lånegarantier för jordbrukare. Landskapsregeringen ser ingen annan utväg än att vända sig till Högsta domstolen för ett avgörande.
- Det är illa, säger näringsminister Camilla Gunell (S).
På grund av den svåra situationen som Finlands jordbrukare just nu befinner sig i har riksdagen beslutat om att utsatta bönder ska få hjälp av en statlig lånegaranti. Staten anser det vara landskapets sak att garantera lån för de åländska jordbrukarna medan landskapsregeringen har en annan syn.
- Det är glasklart att det här är en riksbehörighet, säger Sölve Högman, chef på landskapsregeringens jordbruksbyrå.
"Inriktningen ska avgöra"

Det är Närings- trafik- och miljöcentralerna på fastlandet som står för finansieringsgrunden om den som tecknar låneavtalet inte kan betala tillbaka.
- Det är den enda förklarande orsaken till att de anser att lånegarantierna inte ska innefatta Åland. Vi anser att det aldrig ska vara finansieringsgrunden som ska styra utan att det är inriktningen som ska avgöra. Det är därför vi nu prövar frågan i Högsta domstolen.
Syftet med lånegarantin är att ge stöd åt de jordbrukare som normalt har ett välfungerande företag men som tillfälligt, till exempel på grund av de låga mjölkpriserna, har hamnat i en ekonomiskt svår situation.
- På Åland rör det sig om ett tiotal jordbrukare som nu hamnar i kläm. Vi uppmanar dem att söka stödet med den blankett som riket har. Vi anser att myndigheterna inte kan avslå ansökningarna förrän HD har kommit med sitt utlåtande.
"Säkerhet kan inte garanteras"

Hur kommer de åländska jordbrukarnas säkerhet att garanteras innan HD:s beslut är fattat?
- Det kan vi inte garantera just nu. Vi försöker göra det bästa av situationen. I nuläget finns det varken budgeterade medel eller laglig grund för landskapet att ersätta det finska systemet med statlig lånegaranti för jordbrukarna på Åland. Vi har försökt få ordning på situationen sedan augusti. Jord- och skogsbruksministeriet har inte varit intresserat att diskutera frågan.
- Principiellt är det här en väldigt viktig fråga för landskapsregeringen, säger Högman.
Näringsminister Camilla Gunell ser allvarligt på den rådande situationen.
- I likhet med tvisten om fiskekvoterna så är det illa. Det är väldigt tråkigt att det ska behöva gå till Högsta domstolen för att lösas. Vi borde kunna lösa frågor på ett annat sätt.
Gunell tror liksom Högman att HD kommer att döma till Ålands fördel, men om den inte gör det krävs ny åländsk lagstiftning.
- Och lagstiftning tar tid, normalt sett åtminstone ett halvår, säger hon. (FNB)

FNB

Mer från SLC