Åländska viggar dog av H5N8

I Sverige avlivas 200 000 höns

Helsingfors 25.11.2016, 18:12

Inrikes

De döda sjöfåglar som hittats på Åland bar på fågelinfluensa av typen H5N8 - samma virusstam som har spridits i Europa och orsakar en allvarlig sjukdom hos fjäderfä.
Det meddelade livsmedelssäkerhetsverket Evira på fredagseftermiddagen, efter att man undersökt viggar som jägare hittade på Vårdö och i Lemland förra veckan.
Det är första gången en så kallad högpatogen fågelinfluensa har påträffats i Finland.
Evira etablerar nu en restriktionszon kring de platser där fåglarna hittades. Den sträcker sig minst tio kilometer från platserna där fåglarna hittades. Kontroller görs vid fjäderfägårdar i zonen. Förflyttning av fjäderfä och fjäderfäprodukter på området begränsas.
Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om att fjäderfä ska hållas inomhus från den 1 december till den 31 maj.
Viruset kan smitta från frilevande fåglar till fjäderfä om fåglarna kommer i direkt eller indirekt kontakt med varandra.

Liten risk för smitta till människan

H5N8 har sedan slutet av oktober konstaterats i flera europeiska länder både hos frilevande fåglar och på fjäderfägårdar.
Viruset i fråga har veterligen aldrig smittat till människor. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL är risken för A(H5N8)-smitta till människan mycket liten.
Symtom på fågelinfluensa hos fjäderfä eller massdöd bland frilevande fåglar ska omedelbart anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären.
Evira påpekar att man ska undvika att röra döda fåglar utan skyddshandskar och att man ska låta veterinärer sköta om att behövliga prover sänds in.

Hos tamfåglar i Sverige och Danmark

I Sverige har H5N8 spridit sig till en hönsgård. Det var på en gård utanför Helsingborg som det första svenska fallet av fågelinfluensa hos tamfåglar upptäcktes tidigare i veckan. På torsdagen avlivades 37 000 fåglar. Svenska jordbruksverket meddelade på fredagen att gårdens samtliga 200 000 värphöns måste avlivas på grund av smittrisken.
I måndags meddelade danska myndigheter att de första fallen av fågelinfluensan H5N8 hittats i landet. Sedan i måndags har flera länder stängt sina gränser för kycklingprodukter från Danmark. Leif Bergvall Hansen, vd för Scandi Standard, räknar med motsvarande effekter av det svenska larmet.
I Finland har H5N8 inte hittats hos tamfåglar, och myndigheterna gör sitt bästa för att förhindra smitta. (FNB-TT)

FNB

Mer från SLC