Asiatisk långhorning begränsar förflyttning av trävara

Helsingfors 14.03.2016, 12:52

Inrikes

Förflyttning av virke begränsas i ett område som avgränsats i östra Vanda där det förekommer asiatiska långhorningar, meddelar Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
På det avgränsade området finns bland annat Furumo begravningsplats. Området sträcker sig ända till kanterna av Sibbo storskogs nationalpark. Från området får man transportera bort lövträ bara exempelvis i form av flis. Levande asiatiska långhorningar kan dölja sig i träet eller kvistarna.
- Om man vill föra virke ut från området måste det behandlas för att avliva eventuella långhorningar. Virket kan flisas eller behandlas genom till exempel barkning och upphettning, säger överinspektör Atro Virtanen vid Evira i ett pressmeddelande.
Asiatiska långhorningar upptäcktes i Hålatallens industriområde i Vanda i fjol höstas. Under vintern har alla lövträd i närheten fällts och undersökts. Långhorningar hittades i tolv lövträd.
I vår och sommar kommer man att leta efter asiatiska långhorningar också på övriga håll i södra Finland. (FNB)

FNB

Mer från SLC