Återvinning av höstgödsel inleds

Helsingfors 19.08.2016, 16:42

Politik

Regeringens projekt för att återvinna hästgödsel är i startgroparna. Projektet, som hör till åtgärderna i regeringsprogrammets spetsprojekt om kretsloppsekonomi, ska genomföras av Envitecpolis Oy.
Målet i statsminister Juha Sipiläs (C) regeringsprogram är att ta tillvara mera näringsämnen i synnerhet i områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag.
Ambitionen är att minst 50 procent av all stallgödsel och det kommunala avloppsslammet ska omfattas av avancerad behandling före 2025. Regeringsprogrammet har även som mål att tillåta användning av hästgödsel i energiproduktionen. (FNB)

FNB

Mer från SLC