Biogas och elpengar räddar Orkla

Mariehamn 20.05.2016, 15:11

Inrikes

En biogasanläggning byggs vid Chipsfabriken i Haraldsby på Åland. Pengar ges till elen. Chipsfabrikens räddningspaket gynnar alla, hävdar Ålands landskapsregering.
Landskapsregeringen och företaget Orkla Confectionary & Snacks berättar nu var de 5 till 6 miljoner euro som Chipsfabrikens räddningspaket kostar ska tas ifrån.
Stämningen var uppåt värre vid fredagens pressinformation. Lovorden kring samarbetet haglade.
Flera miljoner tas visserligen ur skattebetalarnas fickor, men alternativet förskräckte. Det hade varit arbetslöshet för 200 ålänningar och negativt för allt företagande.
- Räddningspaketet kommer också andra företag, som Optinova, Ab Skogen och ÅCA, till godo, framhöll lantrådet Karin Sjögren. Hela Åland har jobbat för att avvärja en nedläggning. Inte heller det privata kapitalet har darrat på manschetten. Vi har dessutom fått med miljötänkandet i besluten.
På frågan om landskapet pressats till denna satsning intygar regeringen samfällt att nej, så har det inte känts.
- Ur krisen föddes möjligheterna, sammanfattade näringsminister Camilla Gunell. Vi kanske rent av ska tacka Orkla för de satte igång oss.

Biogasanläggning

Finansmannen Trygve Eriksson berättade om planerna på en biogasanläggning som sammantaget kan kosta fem miljoner euro, varav landskapet står för en miljon.
- Våra hushållssopor kan föras dit och anläggningen skulle också kunna ta emot slaktavfall och annat komposterbart avfall.
Om biogasanläggningen blir verklighet ville Trygve Eriksson ha ett avtal med Orkla om att företaget binder sig att köpa energin därifrån över 10 till 15 år.
Eriksson har också varit sammankallare i en grupp finansiärer som utrett en ny chipsfabrik på Åland. Planerna på en sådan är ännu oklara.

Billigare el

Landskapets största satsning i det här sammanhanget blir ett energipaket med kapitalförstärkning till Kraftnät Åland på 3,2 miljoner euro.
- Den kommer oss alla till godo, sa finansminister Mats Perämaa. Både andra företag och vi som privatpersoner får billigare el. (FNB)

FNB

Mer från SLC