Biskopar och kyrkan oroade över lantbruksproducenternas ställning

Helsingfors 11.03.2016, 11:49

Politik

Evangelisk-lutherska kyrkan är orolig över lantbrukarnas allt svårare situation.
Biskopen i Lappo Simo Peura, biskopen i Kuopio Jari Jolkkonen och ordföranden för kyrkans landsbygdskommitté, kyrkoherde Lauri Jäntti har undertecknat ett ställningstagande som stöder lantbruksproducenternas arbete.
Också biskopen i Borgå Björn Vikström ger sitt stöd till lantbruksproducenterna och deras arbete.
I ställningstagandet betonas att staten och samhället borde fästa speciell uppmärksamhet vid lantbruksproduktion och lantbrukarnas välfärd. Det måste vara lönsamt med lantbruk utan orimliga risker.
- Många jordbrukare har ställts inför konkurs utan att själva ha orsakat det. Ofta handlar det inte bara om den egna utkomsten utan om att även sinnesbalansen och familjelyckan ligger i vågskålen. Situationen är allvarlig också säkerhetspolitiskt. Finland måste se till att vi har en matproduktion också i eventuella kristider. Det är viktigare än förr när vi lever i politiskt osäkra tider, säger biskop Jari Jolkkonen. (FNB)

FNB

Mer från SLC