Sök om krisstöd fram till 31.3

Ansökan om temporärt nationellt tilläggsstöd till skuldsatta gårdar pågår fram till 31.3 2016. En gård med en minimiskuld på 100.000 euro kan får temporärt stöd på uppskattningsvis 0,42 procent, vilket innebär ett minimibelopp på 420 euro. En skuld på en miljon euro skulle alltså ge ett temporärt stöd på 4.200 euro.

Stödet kan höjas med högst 1,29 procent av beloppet av investeringskostnader i produktionsbyggnader under åren 2010-2014. Minimibeloppet på cirka 640 euro betalas för investeringskostnader på 50.000 euro. För 500.000 euros investeringskostnader betalas såvida cirka 6.400 euro.

– Summorna justeras ännu på basen av inkomna ansökningar så att de reserverade medlen på 15 miljoner euro går åt, säger SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg. Stödsummorna kommer därför troligtvis att variera något från de nivåer som nu utlovas preliminärt.

På Landsbygdsverket Mavis sidor om temporärt nationellt tilläggsstöd finns en kalkylblankett där det går att räkna ut stödsumman för den egna gården. Ansökning görs på blankett 459. Stödet är en del av det krispaket till jordbruket som syftar till att underlätta gårdarnas ekonomiska ställning i en försämrad ekonomisk situation.

Mer från SLC