Eldsvåda på Stora Ensos cellulosafabrik i Joensuu

Joensuu 13.08.2016, 11:38

Inrikes

En eldsvåda rasar på Stora Ensos cellulosafabrik i Joensuu. Över 20 enheter från räddningsverket har larmats för att släcka den. Tills vidare finns det ingen närmare information om brandens omfattning.
Räddningsverket uppger att eldsvådan startade i ett kabelskåp.
Släckningsarbetet pågår. (FNB)

FNB

Mer från SLC