Eldsvådan på massafabrik i Joensuu släckt

Joensuu 13.08.2016, 13:22

Inrikes

Eldsvådan på Stora Ensos massafabrik i Joensuu har släckts. Räddningsverket uppger att eldsvådan uppstod då man satte igång fabriken igen efter ett underhållsstopp.
Det började brinna på en elkabelhylla och 20 meter av kabelhyllan hann brinna. Inga personskador uppstod i branden.
Byggnaden, där bark bränns i samband med massatillverkning, är ur bruk tills man lyckats kartlägga och reparera skadorna. Eftersom byggnaden behövde vädras efter branden gick det inte att omedelbart börja utreda vad branden berodde på. (FNB)

FNB

Mer från SLC