Energins andel av utrikeshandeln rasar

Helsingfors 20.05.2016, 09:59

Ekonomi

Värdet på energiimporten rasade i fjol med 37 procent och exporten med 40 procent, rapporterar Tullen.
Samtidigt har energins andel av Finlands totala utrikeshandel nått sin lägsta nivå på många år. Och andelen har fortsatt att minska efter årsskiftet.
Raset beror på priset på råolja och sjunkande priser på oljeprodukter. Också priset på el är lågt.
Energihandeln har alltid uppvisat ett underskott i Finland. Underskottet har dock minskat och var i fjol det minsta på tio år. Energins betydelse syns i Finlands handelsbalans som i fjol uppvisade ett underskott på 550 miljoner euro. Utan energin hade handelsbalansen haft ett överskott på 3,3 miljarder euro.
Rysslands andel av energihandeln har minskat drastiskt sedan 2013. I fjol var den bara 59 procent medan den som mest har varit 80 procent. (FNB)

FNB

Mer från SLC