EU diskuterar krisstöd till jordbrukarna

Bryssel 14.03.2016, 12:18

Politik

EU-ländernas jordbruksministrar ska i dag förbereda stödåtgärder för lantbruksproducenterna. På mötet i Bryssel är det meningen att man ska fatta beslut om stöd som ska underlätta producenternas svåra ekonomiska situation.
Den svaga efterfrågan, överproduktion och de ryska sanktionerna har orsakat problem för jordbrukare på olika håll i Europa. Ministrarna ska diskutera olika tänkbara åtgärder, allt från riktade stöd till begränsad produktion. Jordbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) representerar Finland på mötet.
I Finland protesterade jordbrukarna med en traktormarsch i Helsingfors i fredags. (FNB)

FNB

Mer från SLC