Evira: Det går att lita på ekologiska livsmedels äkthet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte bekämpningsmedelsrester, tillsatser och användning av genmodifierade organismer i ekologiska produkter år 2015. Enligt resultaten följdes ekoreglerna i produktionen av ekologiska livsmedel, med två undantag.

Evira samlade in cirka 300 prover av finländska ekoföretagares produktion. Det togs prover av spannmål, mjölk, ägg, honung, grönsaker samt produkter som förädlats av dessa, till exempel bröd. I två företagares produkter, närmare bestämt ett mjölparti och två brödpartier hittades rester av bekämpningsmedel. Hos båda företagarna hade små mängder konventionellt producerat mjöl av misstag blandats in under tillverkningsprocessen.
Resterna av bekämpningsmedel var små och äventyrade inte konsumenternas säkerhet. Deras ursprung utreddes dock, eftersom inga rester av bekämpningsmedel får finnas i ekologisk produktion. Företagarna korrigerade bristerna i sina produktionsprocesser och vid fortsatta undersökningar hittades inget att anmärka på.

"Med dagens noggranna analysmetoder kan avsiktliga och oavsiktliga fel i den ekologiska produktionen konstateras. Mycket låga halter av förbjudna ämnen upptäcks i undersökningarna. Enligt resultaten verkar man kunna lita på de finländska ekoprodukternas renhet", säger inspektör Anne Relander vid Evira.

Ekoprodukter analyserades för första gången
Ekologiska livsmedel analyserades år 2015 för första gången på det sätt som föreskrivs av Europeiska kommissionen, dvs. prover samlades in från fem procent av de ekologiska företagare som Evira och NTM-centralerna övervakar. Analyseringen av proverna ökar kontrollens effektivitet och bidrar till att felaktiga produktionssätt i ekoproduktionen hittas. Varje ekologisk företagares verksamhet kontrolleras åtminstone en gång varje år, med undantag av lager och partiaffärer som i regel kontrolleras vartannat år.

I reglerna för ekologisk produktion tillåts endast ett fåtal tillsatser och bekämpningsmedel.  Genmodifierade organismer får inte alls användas.  
Av Finlands närmare 5 000 ekoaktörer är över 4 000 gårdsbruk. Var femte ekogård, alltså cirka 800, har ekologiska djur. Det finns cirka sjuhundra tillverkare av ekoprodukter samt lager och partiaffärer för ekoprodukter.

Resultaten av provtagningen publiceras i årsrapporten över ekokontrollen senare på våren.

Läs mer:
Ofta ställda frågor om ekolivsmedel

Mer information:
inspektör Anne Relander, tfn 040 840 7948
överinspektör Beata Meinander, tfn 0400 571 033

Mer från SLC