Evira: Djurskyddskontrollerna som bygger på en misstanke ökade fortsättningsvis

Utgående från anmälningar som inkommit om att djur behandlas illa gjordes år 2015 en rekordstor mängd kontrollbesök. För första gången gjordes över 6 000 kontroller. Av informationen som Livsmedelssäkerhetsverket Evira samlat ihop framgår att fyra av tio kontroller som gjorts utgående från en misstanke som under tidigare år också ledde till åtgärder för att säkerställa djurens välfärd.

Allvarliga försummelser som ledde till brådskande åtgärder uppdagades för produktionsdjurens del i cirka 3 procent och för sällskapsdjurens del i 11 procent av de anmälda fallen.

”Kontrollerna som bygger på en misstanke har betydligt ökat under 2010-talet, då kommunerna har kunnat anställa fler tillsynsveterinärer, vilket förbättrat djurens välfärd. Risken är störst uttryckligen i kontrollobjekten som bygger på en misstanke", säger sektionschef Jaana Mikkola på Evira.

Ännu rum för förbättringar på gårdarna med nötkreatur

Produktionsdjurens förhållanden kontrolleras såväl utgående från misstankar som planmässigt utgående från ett urvalsförfarande. I dessa kontroller motsvarade mängden försummelser nivån under tidigare år. I resultaten förekom också fortsättningsvis djurartsspecifika skillnader.

”Särskilt i resultaten av tillsynen på gårdar med nötkreatur understryks år efter år mer än för andra djurarter försummelserna som direkt påverkar djurens välfärd”, konstaterar Mikkola.

I nötkreatursbesättningarna har årligen uppdagats missförhållanden i 20–30 procent av de kontrollerade besättningarna. Missförhållandena som framkom år 2015 gällde bland annat utrymmeskraven, smutsigheten, säkerheten, vattningen och utfodringen. Sådana försummelser, som borde ha lett till brådskande åtgärder, uppdagades ändå inte under urvalskontrollerna.

Djurhållarna i nyckelställning

I säkerställandet av djurens välfärd bär djurhållarna det största ansvaret.

”Det verkar som om det på gårdarna med nötkreatur, utöver tillsyn, också ännu krävs egna åtgärder från näringsgrenens sida. Näringsgrenen har gjort en hel del arbete för välfärden, men det har ännu inte synts i tillsynsresultaten”, säger Mikkola.

Hon uppmuntrar också näringsgrenen att fundera ut nya metoder att säkerställa djurens välfärd.

Mängden missförhållandena som uppdagats under djurtransporter fortsatte att minska från året innan. 90 procent av de kontrollerade transporterna uppfyllde kraven.

”Med ett långvarigt, intimt samarbete mellan myndigheterna och djurtransportsektorn har man kunnat förbättra djurens välfärd under transporterna”, säger Jaana Mikkola.

Mer information:
sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425, förnamn.efternamn@evira.fi
överinspektör Sari Salminen, tfn 040 489 3358, förnamn.efternamn@evira.fi (tillsynen över djurtransporter)

Mer om detta: 
Kontrollerna som byggde på en misstanke 2015
Tillsynen över djurtransporter 2015
Kontrollerna som byggde på ett urvalsförfarande 2015
Rapporten Tillsynen över djurens välfärd 2015 (pdf, på finska)

Mer från SLC