Evira: ​En havsörn dog av fågelinfluensa i Harjavalta, en restriktionszon upprättas i området

Hos en havsörn som påträffats i Harjavalta har konstaterats högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 dvs. en typ av fågelinfluensa som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. För att hindra att sjukdomen sprider sig har Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprättat en restriktionszon i området. 

Havsörnen påträffades på julaftonen i dåligt skick i industriområdet i Harjavalta och fördes därifrån till en lokal fågelskådare för vård. Fågelns skick blev ändå sämre och den dog senare under julaftonen.

Efter att fågelinfluensan hos havsörnen bekräftats vara högpatogen har man i Harjavalta upprättat en restriktionszon som sträcker sig på minst 10 kilometers avstånd från fågelns fyndplats. Förflyttningar av fjäderfä och fjäderfäprodukter begränsas inom zonen. Den kommunala veterinären inspekterar också sådana djurhållningsplatser inom restriktionszonen som håller fjäderfä.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä har tidigare påträffats hos vilda fåglar på Åland, i Nagu och senast för en dryg vecka sedan hos en havsörn i Raumo. Utöver havsörnar har denna allvarliga sjukdom också konstaterats hos bland annat viggar.
 
Skyddsnät i bruk på djurhållningsplatser längs kusten
Högpatogen fågelinfluensa har konstaterats i fjäderfäbesättningar bland annat i Sverige och sjukdomen kan också i Finland sprida sig till djurhållningsplatser, eftersom höns och kalkoner är mycket mottagliga för H5N8-viruset som vilda fåglar sprider.

För att hindra inbördes kontakter mellan vilda fåglar och fjäderfä ska fjäderfän hållas inomhus eller så ska deras rastplats utomhus skyddas med ett tillräckligt tätt nät under tiden 1.12.2016–31.5.2017 på det sätt som jord- och skogsbruksministeriets förordning förutsätter. Evira har nu uppdaterat tolkningen av förordningen så, att inget fjäderfä bör hållas utomhus inom en 75 kilometer bred kustremsa som sträcker sig från Karleby till Vaalimaa utan ett tillräckligt tätt skyddsnät som ger skydd såväl från sidorna som uppifrån. Evira har redan tidigare rekommenderat att utfordringen av fåglar med kadaver begränsas inom samma område.

Fåglar sprider sjukdomen också via sin avföring och sina sekret. H5N8-viruset har också konstaterats överleva länge till exempel i vatten. Smittskydd ska noggrant iakttas för att fågelinfluensan ska kunna bekämpas på gårdar med fjäderfä. Skodonen och kläderna ska bytas och händerna omsorgsfullt tvättas då man går in i hönsstallar.

Fågelinfluensaviruset av typen H5N8 som nu sprider sig har inte orsakat att människor insjuknat och risken att människan smittas är mycket liten. Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan och smitta kräver vanligen intim kontakt med en insjuknad vild fågel, insjuknat fjäderfä eller sekret från sådana.

Mer information:

Överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238 (tillsynen över djursjukdomar)
Enhetschef Tuija Gadd, tfn 050 357 0328 (diagnostik)

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland
Utehållningsförbud för fjäderfä
Frågor och svar om fågelinfluensa

Mer från SLC