Evira: Evira och Tullen intensivövervakar jaktresenärer som återvänder från Estland

Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar tillsammans med Tullen och länsveterinärerna på Regionförvaltningsverket i södra Finland jaktresenärer som återvänder till Finland i avsikt att hindra att afrikanska svinpesten (ASF) sprider sig. Med kontroll av jaktresenärerna försöker man hindra olaglig införsel av kött och slaktkroppar från vildsvin från Estland och en stor del av Lettland och Litauen. Den intensifierade övervakningen sker i Västra hamnen i Helsingfors veckorna 44 och 45.

I samband med kontrollerna delar man ut information till resenärerna om det lättspridda ASF-viruset. Afrikanska svinpesten är en allvarlig djursjukdom som hotar svinköttsproduktionen och vildsvinen och som på ett farligt sätt spritt sig till Finlands närområden i Baltikum. Afrikansk svinpest har konstaterats på bred front också i Ryssland och Polen.

Hela Estland och merparten av Lettland och Litauen utgör restriktionsområden från vilka det är förbjudet att införa vildsvinskött eller andra vildsvinsprodukter till Finland. Evira rekommenderar att kött från vildsvin inte införs från de baltiska länderna eller Polen, inte heller från områden utanför restriktionsområdena, eftersom det kan gå tid mellan det att sjukdomen sprids och det att den konstateras.

Om sjukdomen spred sig till Finland skulle afrikanska svinpesten orsaka stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin i och med att den internationella handeln skulle stagnera, djuren måste bortskaffas och gårdarna saneras. Det finns inget bot eller vaccin mot sjukdomen, men den smittar inte människan.
 
ASF-viruset sprids lätt
I Finland har afrikansk svinpest aldrig konstaterats hos tamsvin eller vildsvin, men på grund av läget i våra närområden är risken att sjukdomen sprider sig t.ex. med jaktturism reell.

Afrikanska svinpesten sprider sig mellan tam- och vildsvin och till exempel med livsmedel eller redskap som kontaminerats med viruset. Viruset överlever väl i omgivningen. Det tål mycket olika metoder att framställa köttprodukter och förmår sprida sig t.ex. via medvurst och lufttorkade eller frysta köttprodukter.

Evira rekommenderar att jaktresor till smittområdena undviks, eftersom ASF-viruset kan sprida sig med nedsmutsad jaktutrustning, jakthundar och obehandlade souvenirer.

Mer information:
Överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, Evira, tfn 0400 920 503
Tullöverinspektör Heli Lampela, Tullen, heli.lampela@tulli.fi

Afrikansk svinpest (ASF)
Information om afrikansk svinpest för jägarna
För inte in afrikansk svinpest till Finland
Frågor och svar om afrikansk svinpest

Mer från SLC