Evira: Fågelinfluensa bland vigg på Åland

Helsingfors 24.11.2016, 18:44

Inrikes

Fågelinfluensa har konstaterats hos vigg på Åland, uppger livsmedelssäkerhetsverket Evira. Nu utreder man om det handlar om samma högpatogena H5N8-stam som spridit sig i Europa.
Flera döda viggar från Lemland och Vårdö på Åland levererades denna vecka till Evira för undersökning. I prover tagna på två fåglar konstaterade Evira fågelinfluensa av typen H5. Resultatet av en noggrannare typbestämning av viruset dröjer ännu, skriver Evira på sin webbplats.
Om viruset visar sig vara högpatogen fågelinfluensa, etablerar man en restriktionszon kring platsen där de döda fåglarna påträffades. Syftet med zonen är att begränsa förflyttningen av fjäderfä och och intensifiera tillsynen av fågelinfluensan.
Risken att viruset smittar till människor är mycket liten.
Evira uppmanar fjäderfäproducenter och hobbyhönsfarmare att inte låta fåglarna gå ute. Personer som besökt en gård i utlandet ska dessutom hålla sig borta från finska fjäderfägårdar i minst 48 timmar efter kontakten med djur i utlandet, eftersom sjukdomsalstrarna kan spridas via kläder, skor och annan utrustning.
Om det förekommer symtom som tyder på fågelinfluensa bland fjäderfä eller massdöd bland frilevande fåglar ska man utan dröjsmål anmäla fallen till den kommunala veterinären eller länsveterinären. De ser till att nödvändiga prover sänds in till Evira.
Jord- och skogsbruksministeriet kommer i morgon med en förordning om att fjäderfä måste hållas inne. (FNB)

https://www.evira.fi/sv/djur/akutuellt/2016/fagelinfluensa-har-konstaterats-pa-aland--typbestamningen-av-viruset-annu-inte-slutford/

FNB

Mer från SLC