Evira: Fågelinfluensa har konstaterats hos en havsörn i Raumo

Hos en havsörn som påträffats i Raumo har konstaterats fågelinfluensa av typen H5. I omgivningen kring fyndplatsen finns många gårdar med fjäderfä. Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprättar en restriktionszon i området för att hindra att sjukdomen sprider sig, om fågelinfluensan visar sig vara högpatogen dvs. en typ som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. 

Typbestämning av viruset pågår och resultat av undersökningarna fås troligen under lördagens lopp. I fortsatta undersökningar klarnar också om havsörnen hade fågelinfluensa av samma H5N8-typ, som tidigare konstaterats hos vilda fåglar på Åland och på Nagu i Pargas och i fågelparken i Mariehamn.

Havsörnen påträffades i Pirttijärvi i Murtamo. Om fågelinfluensan visar sig vara högpatogen, upprättar Evira kring fyndplatsen en restriktionszon som sträcker sig på minst 10 kilometers avstånd. Förflyttningar av fjäderfä och fjäderfäprodukter begränsas och på gårdarna med fjäderfä utförs kontroller inom restriktionszonen.

Fjäderfä ska hållas inomhus
Den högpatogena fågelinfluensan kan sprida sig från vilda fåglar till fjäderfä och därför ska fjäderfä hållas inomhus. Jord- och skogsbruksministeriets föreläggande om att fjäderfä ska hållas inomhus trädde i kraft i början av december och är i kraft fram till utgången av maj.

Fåglar sprider sjukdomen också via sin avföring och sina sekret. Därför ska skodonen och kläderna bytas och händerna omsorgsfullt tvättas då man går in i hönsstallar.

Fågelinfluensaviruset av typen H5N8 som nu sprider sig har inte orsakat att människor insjuknat och risken att människan smittas är mycket liten. Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan och smitta kräver vanligen intim kontakt med en insjuknad vild fågel, insjuknat fjäderfä eller sekret från sådana. 

Om misstankar om fågelinfluensa ska lämnas en anmälan
Om man påträffar mer än 5 döda sjöfåglar eller mer än 10 döda fåglar av någon annan art, ska man omedelbart kontakta den kommunala veterinären. Om enskilda stora rovfåglar är också bra att lämna en anmälan till den kommunala veterinären. Om mindre mängder döda fåglar än så kan man lämna en anmälan till Evira via webblanketten (på finska).

Man bör inte röra vid döda fåglar utan skyddsutrustning och det är bäst att överlåta insändandet av prover till den officiella veterinären.  För undersökning med tanke på fågelinfluensa sänds döda vilda fåglar in till Eviras verksamhetsställe i Helsingfors.

Evira informerar om resultaten av de fortsatta undersökningarna så fort de klarnat. Evira informerar också om eventuella nya H5N8-fall efter att sådana bekräftats.

Mer information: 
Överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238 (tillsynen över djursjukdomar)
Specialforskare Niina Tammiranta, tfn 040 489 3377 (diagnostik)
Specialforskare, sektionschef Tiina Nokireki, p. 050 413 1687 (diagnostik)

Läs mer: 
Fågelinfluensa i FinlandFågelinfluensa i Finland
Ofta frågat om fågelinfluensa
Alla fågelinfluensavirus har inte smittat människor (på finska)

Mer från SLC