Evira: Fågelinfluensa har konstaterats i en fågelpark i Mariehamn

På Åland har fågelinfluensa nu för första gången påträffats på en djurhållningsplats med fåglar. I påfåglarna och hönorna som levererats till Livsmedelssäkerhetsverket Evira från fågelparken i Mariehamn har konstaterats högpatogen fågelinfluensa av typen H5. Med högpatogen avses att den orsakar hög dödlighet bland fjäderfä. För att hindra att sjukdomen sprider sig upprättas en restriktionszon kring fågelparken. 

I fågelparken Lilla Holmen påträffades senaste veckoslut döda påfåglar och sjuka hönor. Efter de första symptomen insjuknade flera fåglar i fågelparken och en del av dem har sedermera dött. De återstående hönorna i fågelparken avlivas för att förhindra att sjukdomen sprider sig. Situationsbedömningen gällande burfåglarna är ännu under arbete.

Efter att fågelinfluensan bekräftats vara högpatogen upprättar Evira en restriktionszon i Mariehamn som sträcker sig minst 10 kilometer från fågelparken Lilla Holmen. På fjäderfägårdarna som ligger inom zonen utförs kontroller och förflyttningen av fjäderfä och fjäderfäprodukter inom området begränsas.

Typbestämningen av viruset är ännu inte slutförd i Evira. I fortsatta undersökningar bekräftas om de döda parkfåglarna bar på fågelinfluensan av typen H5N8, som konstaterats bland vilda viggar på Åland.

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har allt sedan slutet av oktober påträffats i flera europeiska länder bland såväl vilda fåglar som i fjäderfäbesättningar. Senast måste man i Sverige och Nederländerna avliva fjäderfä på grund av fågelinfluensainfektioner.  
 
Misstankar om fågelinfluensa ska anmälas till veterinären
Om symptom som tyder på fågelinfluensa bland fjäderfä eller massdöd bland vilda fåglar ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären. Evira uppmanar folk att undvika att röra vid döda fåglar utan skyddshandskar och överlåta insändandet av nödvändiga prover till den officiella veterinären.

Fågelinfluensan av typen H5N8 har veterligen inte smittat människan och risken att människan smittas är enligt Institutet för hälsa och välfärd mycket liten. Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan och smitta kräver vanligen intim kontakt med en insjuknad vild fågel, insjuknat fjäderfä eller sekret från sådana.

Fågelinfluensan smittar inte människan via livsmedel, ägg och fjäderfäkött, om man bara ser till att maten tillreds och upphettas på ett ändamålsenligt sätt.

För att hindra att fågelinfluensan sprider sig har det bestämts att fjäderfä ska hållas inomhus från början av december fram till slutet av maj. Det är viktigt att man på fjäderfägårdarna iakttar smittskydd, eftersom H5N8-smittan kan sprida sig till fjäderfät såväl vid direkt kontakt som också indirekt till exempel via infekterade skodon eller kläder.

Mer information:

Enhetschef Terhi Laaksonen, Evira, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)
Specialforskare Niina Tammiranta, Evira, tfn 040 489 3377 (diagnostik)
Konsultativa tjänstemannen Katri Levonen, JSM, tfn 0295 162 385 (lagstiftning)

Läs mer:

Ofta frågat om fågelinfluensa (på finska)

Mer från SLC