Evira: Fågelinfluensa har konstaterats på Åland – typbestämningen av viruset ännu inte slutförd

Fågelinfluensa har konstaterats på Åland – typbestämningen av viruset ännu inte slutfördI viggar som påträffats döda på Åland har i undersökningar konstaterats fågelinfluensa av typen H5. Livsmedelssäkerhetsverket Evira fortsätter arbetet med att noggrannare bestämma virusets typ. I fortsatta undersökningar klarnar det om det rör sig om ett fågelinfluensavirus av den högpatogena typen H5N8 som spritt sig i Europa. 

I områdena Lemland och Vårdö på Åland levererades denna vecka flera döda viggar in till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. I strykprover tagna av två fåglar konstaterades fågelinfluensa, men resultatet av en noggrannare typbestämning av viruset erhålls först senare.

Om viruset visar sig vara högpatogen fågelinfluensa, etableras en restriktionszon kring platsen där de döda fåglarna påträffades. Med den begränsas förflyttningen av fjäderfä och intensifieras tillsynen över fågelinfluensa.

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har de senaste veckorna påträffats i flera europeiska länder bland såväl frilevande fåglar som i fjäderfäbesättningar. Sjukdomsfallen som konstaterats närmast Finland bekräftades i början av veckan i Danmark och senast i går onsdag i Skåne i södra Sverige. Man misstänker också att viruset förekommer i ett värpstall utanför Helsingborg.

Evira rekommenderar att fjäderfä och hobbyfåglar tas inomhus på grund av fågelinfluensaläget. Jord- och skogsbruksministeriet kommer 25.11.2016 att utfärda en förordning, med vilken man förordnar att fjäderfä ska hållas inomhus. Med förordningen vill man hindra kontakter mellan fjäderfä och frilevande fåglar, eftersom sjöfåglar kan bära på fågelinfluensa. Viruset kan smitta från frilevande fåglar till fjäderfä, om fåglarna kommer i antingen direkt eller indirekt kontakt med varandra.

Om symptom som tyder på fågelinfluensa bland fjäderfä eller massdöd bland frilevande fåglar ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären. Den officiella veterinären ser till att nödvändiga prover sänds in till Evira.

Mer information:

Överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, Evira, tfn 0400 920 503
Specialforskare Niina Tammiranta, Evira, tfn 040 489 3377
Konsultativ tjänsteman Katri Levonen, JSM, tfn 0295 162 385

Läs mer:

Fågelinfluensa
THL: Risken att fågelinfluensa A(H5N8) smittar människan är mycket liten (på finska)

Mer från SLC