Evira: Fågelinfluensan spred sig till Åbo skärgård

Fågelinfluensan har spritt sig till Åbo skärgård. I viggar som påträffats döda i Nagu har konstaterats högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, dvs. fågelinfluensa som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. För att hindra att sjukdomen sprider sig upprättar Livsmedelssäkerhetsverket Evira en restriktionszon kring fåglarnas fyndplats.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har konstaterats bland vilda fåglar och på gårdar med fjäderfä i flera europeiska länder och nu senast bland vilda fåglar på Åland. H5N8 konstaterades också bland påfåglarna och hönorna i fågelparken i Mariehamn.

I Nagu upprättar Evira en restriktionszon som sträcker sig på minst 10 kilometers avstånd från fåglarnas fyndplats och inom den begränsas förflyttningar av fjäderfä och fjäderfäprodukter. Fjäderfägårdarna som ligger inom zonen kommer också att kontrolleras.

Misstankar ska anmälas till veterinären
Om symptom som tyder på fågelinfluensa bland fjäderfä eller massdöd bland vilda fåglar ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären. Man bör inte röra vid döda fåglar utan skyddsutrustning och det är bäst att överlåta insändandet av nödvändiga prover till den officiella veterinären.

Fågelinfluensaviruset av typen H5N8 som nu sprider sig har inte orsakat att människor insjuknat och risken att människan smittas är enligt Institutet för hälsa och välfärd mycket liten.

Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan och smitta kräver vanligen intim kontakt med en insjuknad vild fågel, insjuknat fjäderfä eller sekret från sådana. Via hönsägg eller fjäderfäkött har fågelinfluensavirus inte smittat människan, utan smittor har krävt intim kontakt med en sjuk fågel.

Smittskydd ska iakttas
För att hindra att fågelinfluensan sprider sig har det bestämts att fjäderfät ska hållas inomhus från början av december fram till slutet av maj.

Det är viktigt att man på fjäderfägårdarna iakttar smittskydd, eftersom H5N8-smittan kan sprida sig till fjäderfät såväl via direkt kontakt fåglar emellan som också indirekt till exempel via skodon eller kläder som infekterats av viruset.

Mer information:

Enhetschef Terhi Laaksonen, Evira, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)
Specialforskare, sektionschef Tiina Nokireki, Evira, tfn 050 413 1687 (diagnostik)
Konsultativa tjänstemannen Katri Levonen, JSM, tfn 0295 162 385 (lagstiftning)

Läs mer: 

Ofta frågat om fågelinfluensa
Fågelinfluensa i Finland (på finska)

Mer från SLC