Evira: Finländsk välfärdskompetens till europeiska svinhus

SLC - Gris Åland 2015 2
I Finland har stympning av svansarna på svin varit helt förbjudet allt sedan år 2002

Livsmedelssäkerhetsverket Evira presenterade i januari 2016 finländsk välfärdskompetens för Europeiska kommissionen. Till skillnad från så gott som alla andra EU-länder stympas svinens svansar inte i Finland. Finländsk svinuppfödningskompetens exporteras som modell för övriga Europa. 

Representanter för Europeiska kommissionen och sakkunniga från flera medlemsländer bekantade sig med svinuppfödningen i Finland. Man ville särskilt se hur man i Finland lyckas föda upp svin med svansen kvar. I Finland har stympning av svansarna på svin varit helt förbjudet allt sedan år 2002. I så gott som alla andra EU-länder stympas svinens svansar för att förebygga svansbitning.

"Svansbitning till följd av stress och otillräckliga djurhållningsförhållanden förekommer sällan i Finland", säger sektionschef Jaana Mikkola på Evira.
I Finland har man redan i åratal satsat på faktorer som påverkar välfärden, såsom stimulerande material, lämpliga golvmaterial, tillräcklig utfodring, lämplig djurtäthet och hälsovård.

Europeiska kommissionens har som mål att man enligt finsk modell kunde avstå från stympning av svansarna i alla EU-medlemsländer. Den finländska kompetensen och goda praxisen inom svinhushållningen tjänar som modell för andra EU-länder.

"Svinproducenterna, köttindustrin, hälsovårdssystemet och myndigheterna har tillsammans förbättrat svinens välfärd i Finland. Utan samarbete och förbundenhet hade detta inte lyckats", understryker Jaana Mikkola.

Inlärning i praktiken på finländska svingårdar
Utöver att sakkunniga inom olika områden hade möjlighet att träffa varandra bekantade sig representanterna för EU på två svingårdar i praktiken med förutsättningarna för uppfödning av svin med svansen kvar och utmaningarna det ställer. Utöver att inhämta kunskaper i svinens välfärd tänker gästerna ta modell av hur finländska svingårdar byggs. Såväl producenternas som veterinärernas utbildning och samarbete ansågs också viktigt.

Svinproducenternas svaga ekonomiska situation i hela Europa kan inverka på det, hur stora satsningarna på svinens välfärd blir. Konstruktionsmässiga ändringar i svinstallen är till exempel dyra och tar mycket tid. Att svin med svansen kvar ger ett lägre exportpris betraktade gästerna också som ett missförhållande.

Representanter för Europeiska kommissionen gjorde en studieresa till Finland 25-29.1.2016. I besöket deltog också nationella sakkunniga från fem olika medlemsländer, Tyskland, Danmark, Spanien, Österrike och Irland.

Mer information:
överinspektör Taina Mikkonen, tfn 040,830 8404
sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425
 

Mer från SLC