Evira: Fjäderfän ska skyddas mot fågelinfluensa

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att fjäderfän ska skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Avsikten är att förhindra smitta av fågelinfluensa. Fjäderfän ska antingen hållas inomhus eller också ska området för utomhusvistelse skyddas till exempel med ett tillräckligt tätt nät från början av mars till slutet av maj.   

"Avsikten med skyddet är att förhindra spridning av fågelinfluensa till fjäderfän, men det skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar, exempelvis Newcastlesjuka eller salmonella ", säger sektionschef Sirpa Kiviruusu vid Evira.

Om fjäderfäna inte hålls inomhus ska ägaren anmäla detta till den lokala kommunalveterinären. Skyddsbestämmelserna gäller inte brevduvor på friflygning, djurparker och permanenta djurutställningar.

Om ägaren eller skötaren upptäcker att fåglarna har symtom som tyder på fågelinfluensa, avvikande dödlighet eller förändringar i produktionen ska detta omedelbart anmälas till kommunal- eller länsveterinären. Minskad vatten- och foderförbrukning eller minskad äggproduktion kan vara tecken på smitta av fågelinfluensa på gården. Vid behov sänder veterinären prover till Evira för undersökning.

Fågelinfluensa förekommer också i Europa
Högpatogena stammar av influensavirus förekommer hos fåglar på olika håll i världen. Sedan november 2015 har högpatogen fågelinfluensa konstaterats på tiotals fjäderfägårdar i Frankrike. Sjukdomsutbrotten har orsakats av tre olika undertyper av fågelinfluensavirus: H5N1, H5N2 och H5N9.

Sommaren 2015 konstaterades högpatogen fågelinfluensa H7N7 i Tyskland och Storbritannien.

I Finland har högpatogen fågelinfluensa aldrig påträffats.

Lågpatogena virus, som alltså orsakar lindriga symtom hos fåglar, har konstaterats i flera europeiska länder hos både vilda fåglar och fjäderfän. Lågpatogent virus kan ibland förändras så att det orsakar allvarligare sjukdom.

Högpatogen fågelinfluensa samt lågpatogen av typ H5 eller H7 hos fjäderfän klassificeras som en djursjukdom som lätt sprids. Om sjukdomen konstateras ska fjäderfägården saneras, och transport av fjäderfän och produkter av sådana ska begränsas i gårdens närområde.

Vilda sjöfåglar till undersökning av fågelinfluensa
Evira följer varje år upp förekomsten av fågelinfluensa hos vilda fåglar i Finland. Sänd sjuka eller nyligen avlidna sjö- och rovfåglar till undersökning. Fåglarna sänds hela till Eviras enhet i Uleåborg. Det är avgiftsfritt för sändaren att sända prover och att få dem undersökta.

Läs mer: 
Fågelinfluensa
JSM:s förordning 81/2011 om förebyggande av överföringen av aviär influensa
Sändning av prover

Mer information:
sektionschef Sirpa Kiviruusu, Evira, tfn 0400 920 503
konsultativ tjänsteman Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 040 723 3887
specialforskare Marja Isomursu, Evira, tfn 040 512 1248 (sändning av prover)

Mer från SLC