Evira: Goda erfarenheter av den intensifierade övervakningen av jaktresenärer – jägarna medvetna om hotet som afrikanska svinpesten utgör

Jaktsällskapen som besöker Estland är enligt den intensifierade övervakningen i Västra hamnen i Helsingfors medvetna om hotet som afrikanska svinpesten (ASF) utgör. Livsmedelssäkerhetsverket Evira kontrollerade tillsammans med Tullen jaktsällskap som återvände från Estland i avsikt att hindra olaglig införsel av vildsvinskött och hålla afrikanska svinpesten borta. 

Under den intensifierade övervakningen kom nio passagerarfärjor till Västra hamnen med sammanlagt ett par tusen person- eller skåpbilar. Tullen stoppade drygt 10 procent av bilarna som kom in i landet för att fråga ut passagerarna. De utfrågades med tanke på jaktturism och eventuellt infört svinkött.

I samband med den intensifierade övervakningen beslagtogs ett parti svinkött som levererades till Ekokem för bortskaffning. Alla kontrollerade jaktsällskap var medvetna om afrikanska svinpesten och olagligt vildsvinskött påträffades inte hos ett endaste av dem. En del av jägarna berättade att de lämnat vildsvinen de fällt till lokalbefolkningen, en del berättade åter att de upphört med jakt på vildsvin i Baltikum på grund av ASF.

”Initiativet till den intensifierade övervakningen av jaktresenärer kom från jägarna själva. Som erfarenhet var övervakningen som gjordes i form av ett samarbete myndigheterna emellan god och den fick ett rätt positivt bemötande”, berättar överinspektör Miia Kauremaa på Evira.
 
Ett allvarligt hot mot svinköttsproduktionen
Afrikansk svinpest är en allvarlig djursjukdom som hotar svinköttsproduktionen och vildsvinen och som på ett farligt sätt spritt  sig inom Finlands närområden i Baltikum och Polen. Afrikansk svinpest har konstaterats på bred front också i Ryssland.

I Finland har afrikansk svinpest aldrig konstaterats men på grund av läget i våra närområden är risken att sjukdomen sprider sig t.ex. via jaktturism reell.

Om sjukdomen spred sig till Finland skulle afrikanska svinpesten orsaka stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin i och med att den internationella handeln skulle stagnera, djuren måste bortskaffas och gårdarna saneras. Det finns inget bot eller vaccin mot afrikansk svinpest, men den smittar inte människan.
 
Brister i vaccinationen av sällskapsdjur
I alla passagerarkategorier förekom brister i sällskapsdjurens vaccinationer och handlingar. Länsveterinärer på Regionförvaltningsverket i Södra Finland kontrollerade 54 hundar i Västra hamnen och för 14 av dem förekom brister.

En hund som införs i landet ska ha ett ID-chips, ett pass, giltig rabiesvaccination och läkemedelsbehandling mot ekinokocker. I Finland förekommer inte vare sig rabies eller rävens dvärgbandmask, men man är rädd att dessa sjukdomar kommer till Finland som en följd av den livliga djurtrafiken.

Mer information:

Överinspektör Miia Kauremaa, Evira, tfn 0400 318,510 (tillsynen över djursjukdomar)
Tullöverinspektör Heli Lampela, Tullen, tfn 040 332 2619
Länsveterinär Sari Haikka, RFV i Södra Finland, tfn 0295 016,104 (införseln av hundar)

Läs mer:

Afrikansk svinpest (ASF)
Information om afrikansk svinpest för jägarna
Frågor och svar om afrikansk svinpest
Införsel av sällskapsdjur från EU-länder
Införsel av sällskapsdjur från länder utanför EU

Mer från SLC