Evira: Kött och slaktkroppar från vildsvin får inte införas från estniska fastlandet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att slaktkroppar, kött eller köttprodukter från vildsvin inte får införas till Finland från estniska fastlandet. I början av februari 2016 beslagtog finska tullen två fällda vildsvin i bilen till en jägare som kommit med båt från Estland. Även om vildsvinen enligt hälsointygen inte bar på afrikansk svinpest, levererades de till bortskaffning. 

På grund av att afrikansk svinpest påträffats i Estland hör estniska fastlandet till ett restriktionsområde, från vilket man på basen av Europeiska kommissionens skyddsbeslut inte får föra ut vildsvin och produkter av sådana till andra EU-länder.

Afrikansk svinpest (ASF) är en lätt spridd blödarfebersjukdom hos svin, vildsvin och mini- och mikrosvin som det drabbade djuret vanligen dör av. Afrikansk svinpest smittar inte människan eller andra djur, men de kan sprida sjukdomen. Det finns ingen medicin och inte heller något vaccin mot sjukdomen. I Finland har afrikansk svinpest aldrig påträffats.

Om sjukdomen spred sig till Finland skulle följden bli stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin i och med att handeln skulle stagnera, djuren bortskaffas och gårdarna saneras.

Läs mer: 
För inte in afrikansk svinpest till Finland 
Frågor och svar om afrikansk svinpest

Mer information:
enhetschef Kyösti Siponen, enheten för import-, export- och ekokontroll,
tfn 050 386 8412 (kraven på införsel)
överinspektör Miia Kauremaa, enheten för djurhälsa och välfärd,
tfn 0400 318 510 (tillsynen över djursjukdomar)
 

Mer från SLC