Evira & Mavi: Anmälan om antalet svin ska göras senast på fredag 30.9

SLC - Gris Åland 2015 2

Anmälan om antalet svin för årets andra anmälningsperiod 1.5-31.8.2016 ska sändas in senast 30.9, påminner livsmedelssäkerhetsverket Evira och landsbygdsverket Mavi.

För närvarande har betydligt färre anmälningar av djurantal än under de senaste åren lämnats in.  
Uppgifterna i svinregistret påverkar utbetalningen av ersättning för djurens välfärd. Om gården blir föremål för kontroll eller dubbelkontroll och uppgifterna inte har sänts in till svinregistret inom utsatt tid, används noll som djurantal för de saknade månaderna.

Det är också viktigt att notera att de djurgrupper som anmälts för ersättning för djurens välfärd motsvarar djurgrupperna i svinregistret.

Anmälningarna kan göras med svinregisterapplikationen eller på pappersblankett. I frågor som gäller anmälningarna kan svinregistrets kundtjänst ge råd, tel. 09-85666003.

Mer från SLC