Evira: Nya fågelinfluensafall på Åland igen

Från Åland har levererats in flera vilda fåglar till Livsmedelssäkerhetsverket Evira på grund av misstanke om fågelinfluensa. Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har i dag konstaterats hos två havsörnar. För att hindra att sjukdomen sprider sig breddar Evira restriktionszonen som upprättats på Åland. Den breddade restriktionszonen omfattar så gott som hela Åland.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä bekräftades hos havsörnar som sänts in från Eckerö och Sund. Hittills har högpatogen fågelinfluensa konstaterats hos tre havsörnar på Åland. På Åland konstaterades tidigare fågelinfluensa av typen H5N8 hos viggar i området Lemland och Vårdö och hos påfåglar och hönor i en fågelpark i Mariehamn. Fågelinfluensa av typen H5N8 bekräftades senaste vecka också hos viggar i Nagu i Pargas. Resultaten av undersökningarna av de andra fåglarna som undersöks i Evira får vi senare.

Förflyttningar av fjäderfä och fjäderfäprodukter begränsas och på gårdarna med fjäderfä utförs kontroller inom restriktionszonen.

Fjäderfä ska hållas inomhus
H5N8-viruset kan sprida sig från vilda fåglar till fjäderfä och därför ska fjäderfä hållas inomhus. Jord- och skogsbruksministeriets föreläggande om att fjäderfä ska hållas inomhus trädde i kraft i början av december och är i kraft fram till utgången av maj. Utöver direkta kontakter kan fåglar också sprida sjukdomen via sin avföring och sina sekret. Därför ska skodonen och kläderna bytas och händerna tvättas då man går in i hönsstallar.

Misstankar ska anmälas till den kommunala veterinären
Om man påträffar mer än 5 döda sjöfåglar eller mer än 10 döda fåglar av någon annan art, ska man omedelbart kontakta den kommunala veterinären. Om mindre mängder döda fåglar än så kan man lämna en anmälan till Evira via webblanketten (på finska).

Man bör inte röra vid döda fåglar utan skyddsutrustning och det är bäst att överlåta insändandet av prover till den officiella veterinären.

Fågelinfluensaviruset av typen H5N8 som nu sprider sig har inte orsakat att människor insjuknat och risken att människan smittas är enligt Institutet för hälsa och välfärd mycket liten. Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan och smitta kräver vanligen intim kontakt med en insjuknad vild fågel, insjuknat fjäderfä eller sekret från sådana. Via hönsägg eller fjäderfäkött har fågelinfluensavirus inte smittat människan, utan smittor har krävt intim kontakt med en sjuk fågel.

Evira informerar om eventuella nya H5N8-fall efter att sådana bekräftats.

Läs mer:
Fågelinfluensa i Finland
Ofta frågat om fågelinfluensa

Mer information:
Enhetschef Terhi Laaksonen, Evira, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)
Specialforskare Niina Tammiranta, Evira, tfn 040 489 3377 (diagnostik)

Mer från SLC