Evira: Nya fall av fågelinfluensa på Åland

Från Åland har levererats in flera vilda fåglar till Livsmedelssäkerhetsverket Evira på grund av misstanke om fågelinfluensa. Högpatogen fågelinfluensa av typen H5 har denna vecka påträffats än så länge i en havsörn. För att hindra att sjukdomen sprider sig upprättar Livsmedelssäkerhetsverket Evira en ny restriktionszon på Åland. 

Fågelinfluensa av typen H5 som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä bekräftades hos en havsörn som sänts in från Finström. Resultaten av undersökningarna av de andra fåglarna som undersöks i Evira får vi senare.

På grund av det nya fågelinfluensafallet upprättar Evira en ny restriktionszon på Åland. Förflyttningar av fjäderfä och fjäderfäprodukter begränsas och på gårdarna med fjäderfä utförs kontroller inom restriktionszonen.

I fortsatta undersökningar bekräftas om havsörnen hade fågelinfluensa av typen H5N8 som på Åland konstaterats hos viggar i områdena Lemland och Vårdö och hos påfåglar och hönor i en fågelpark i Mariehamn. Fågelinfluensa av typen H5N8 bekräftades senaste vecka också hos viggar i Nagu i Pargas. Misstanken att fågelinfluensa förekommer i en hobbyhönsgård i Österbotten visade sig däremot vara obefogad.
 
Fjäderfän ska hållas inomhus
H5N8-viruset kan sprida sig från vilda fåglar till fjäderfä och därför ska fjäderfä hållas inomhus. Jord- och skogsbruksministeriets föreläggande om att fjäderfä ska hållas inomhus trädde i kraft i början av december och är i kraft fram till utgången av maj.

Utöver direkta kontakter kan fåglar också sprida sjukdomen via sin avföring och sina sekret. Därför ska skodonen och kläderna bytas och händerna tvättas då man går in i hönsstallar.
 
Misstankar ska anmälas till den kommunala veterinären
Om man påträffar mer än 5 döda sjöfåglar eller mer än 10 döda fåglar av någon annan art, ska man omedelbart kontakta den kommunala veterinären. Om mindre mängder döda fåglar än så kan man lämna en anmälan till Evira via webblanketten (på finska).

Man bör inte röra vid döda fåglar utan skyddsutrustning och det är bäst att överlåta insändandet av prover till den officiella veterinären.

Fågelinfluensaviruset av typen H5N8 som nu sprider sig har inte orsakat att människor insjuknat och risken att människan smittas är enligt Institutet för hälsa och välfärd mycket liten.

Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan och smitta kräver vanligen intim kontakt med en insjuknad vild fågel, insjuknat fjäderfä eller sekret från sådana. Via hönsägg eller fjäderfäkött har fågelinfluensavirus inte smittat människan, utan smittor har krävt intim kontakt med en sjuk fågel.

Evira informerar om eventuella nya H5N8-fall efter att sådana bekräftats.

Mer information:

Enhetschef Terhi Laaksonen, Evira, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)
Specialforskare Niina Tammiranta, Evira, tfn 040 489 3377 (diagnostik)

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland
Frågor och svar om fågelinfluensa

Mer från SLC