Evira: Restriktionszon i Raumo på grund av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8

Fågelinfluensan hos havsörnen som påträffades i Raumo har bekräftats vara högpatogen dvs. fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. I närheten av fyndplatsen ligger ett stort antal gårdar med fjäderfä. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har upprättat en restriktionszon i området för att hindra att sjukdomen sprider sig.

Havsörnen som undersökts i Evira påträffades i Pirttijärvi i Murtamo. I närheten av fyndplatsen ligger enligt registret ett femtiotal djurhållningsplatser med fjäderfä.

Efter att fågelinfluensan bekräftats vara högpatogen upprättades i Raumo en restriktionszon som sträcker sig på minst 10 kilometers avstånd från havsörnens fyndplats. Förflyttningen av fjäderfä och fjäderfäprodukter begränsas inom zonen och den kommunala veterinären inspekterar de djurhållningsplatser inom restriktionszonen, som håller fjäderfä.

Aggressiv fågelinfluensa av typen H5N8 har tidigare konstaterats bland vilda fåglar på Åland och i Nagu i Pargas och i en fågelpark i Mariehamn.
 
Fjäderfä ska hållas inomhus

Den högpatogena fågelinfluensan kan sprida sig från vilda fåglar till fjäderfä och därför ska fjäderfät hållas inomhus. Jord- och skogsbruksministeriets föreläggande om att fjäderfä ska hållas inomhus trädde i kraft i början av december och är i kraft fram till utgången av maj.

Fåglar sprider sjukdomen också via sin avföring och sina sekret. Därför ska skodonen och kläderna bytas och händerna omsorgsfullt tvättas då man går in i hönsstallar.

Fågelinfluensaviruset av typen H5N8 som nu sprider sig har inte orsakat att människor insjuknat och risken att människan smittas är mycket liten. Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan och smitta kräver vanligen intim kontakt med en insjuknad vild fågel, insjuknat fjäderfä eller sekret från sådana.

Evira informerar om eventuella nya H5N8-fall efter att sådana bekräftats.

Mer information: 

Överinspektör Liisa Kaartinen, Evira, tfn 040 554 2238 (tillsyn över djursjukdomar)
Specialforskare, sektionschef Tiina Nokireki, Evira, tfn 050 413 1687 (diagnostik)
Konsultativa tjänstemannen Katri Levonen, MMM, tfn 040 723 3887 (lagstiftning)

Läs mer: 

Fågelinfluensa i Finland
Ofta frågat om fågelinfluensa
Alla fågelinfluensavirus har inte smittat människor (på finska)

Mer från SLC