Evira: Undersökning ger information om salmonellakontrollens inverkan på svinköttets säkerhet

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Naturresursinstitutets (Luke) fleråriga samundersökning av salmonellakontrollen över svinfoder är nu klar. I undersökningen koncentrerade man sig på riskerna som salmonellan orsakar i produktionskedjan för svinfoder och nyttan och kostnaderna som salmonellakontrollen och salmonellabekämpningen medför.

I undersökningen som genomfördes av Eviras forskningsenhet för riskvärdering undersöktes sannolikheten att fodret sprider den i Finland numera sällsynta salmonellan bland svin och hur effektiva kraven i kontrollprogrammet är vid bekämpning av salmonella.

Luke koncentrerade sig på kostnaderna som salmonellakontrollen medför för företagarna i foderbranschen och nyttan som kontrollen medför i form av sänkta sjukdomsutrotnings- och sjukkostnader.

Resultaten av riskvärderingen offentliggörs 27.9.2016 på ett svinfoderseminarium på Eviras verksamhetsställe i Loimaa, Tampereentie 51, kl. 9.00 - 13.00.

Under seminariet hålls också inlägg av representanter för jord- och skogsbruksministeriet och svinproduktionsbranschen.

Program(på finska)

Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade. Ingen förhandsanmälan krävs.

Man kan också delta i seminariet via videoförbindelse: Eviras virtuella rum 1, adress: 0206378208@video.sonera.fi
ISDN-adress: 0206378208, deltagarens PIN-kod: 862279

Ta del av undersökningen Riskvärdering av salmonellakontrollen över foder och produktionsdjur och en kostnads-nyttoanalys (Fodersalmonella)

Mer information:
forskare, VMD Maria Rönnqvist, tfn 040 178 6623 (riskvärdering)
professor Jarkko Niemi, tfn 02 9532 6392 (kostnads-nyttoanalys)
sekreterare Johanna Mäkelä, tfn 040 771 5972 (videoförbindelser)

Mer från SLC