Evira: Uppgifterna i svinregistrets fakturor bristfälliga

Summorna på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras fakturor som sändes till svinproducenterna i början av mars stämmer, även om brister förekommer i faktureringsuppgifterna. Svinproducenterna sänds inte en ny faktura, utan de förväntas betala fakturan de fått.

Det rör sig om svinregistrets registreringsfaktura, som nu sändes för första gången och den gäller året 2015. Avgifternas storlek bygger på antalet anmälningar om händelser och djurantal till svinregistret.

Om svinproducenter har något att fråga i saken, kan man kontakta adressen sikanauta  evira.fi

Mer från SLC