Ex-politikern blev beroende av politiken

Kemi 14.09.2016, 03:00

Inrikes

Carl Haglund utgår från att EU-området driver igenom en stark klimatpolitik. I så fall blir investeringen i Kemi bara den första i raden. Företagsledaren har gått från att driva politik till att bli beroende av andras politik.
Vindkraftverken vid Ajos hamn förvandlar nordanvinden till utsläppsfri energi. Ön utanför Kemi stad kan fortsätta sin utveckling av förnybara energikällor. Kinesiska koncernen Kaidi förbereder en storinvestering i ett raffinaderi på den 32 hektar stora tomten där vi befinner oss.
- Jag tänkte att det är trevligare att träffas här än på något kontor, säger Carl Haglund när han anländer punktligt till en medieträff, skjutsad av Kemis stadsdirektör.
Haglund är vice vd på Sunshine Kaidi New Energy Group sedan första augusti. Han har kontor i Helsingfors men har också besökt Kina ett par gånger. Han betecknar det nya jobbet som ”oerhört intressant och lärorikt”.

Dyr produkt

Kineserna vill vara först när EU går in för den nya generationens biobränslen. Biodieseln som ska produceras här kommer att få ett högt literpris. Den kan inte konkurrera med fossila bränslen och behöver politiska styrmedel.
- Det handlar om att skapa en lagstiftning som gör att en del av det bränsle som du och jag kan tanka i våra bilar är bioproducerat. Det finns en lagstadgad kvot och det är det som skapar efterfrågan, säger Carl Haglund, som promenerat närmare ett par arbetsmaskiner.
Han vill med sin närvaro visa att det sker saker. Men några byggbeslut är inte fattade. Maskinerna håller i själva verket på att gräva bort förorenad mark. Kemi stad äger tomten men är redo att sälja till Kaidi - när Kaidi är redo att köpa. Det heter att investeringsbeslutet fattas inom detta år.
- Det hänger ihop med när regeringen kommer att visa hur de konkretiserar målsättningarna i regeringsprogrammet. Men ambitionen är att det ska ske detta år, säger Haglund.

Olika sorters biodiesel

Distributörer måste enligt lag blanda i tio procent förnybart bränsle i dag. När du tror dig tanka vanlig diesel får du även biobränsle, i första hand den som kallas första generationens. Den är billigare att framställa än den som ska produceras i Kemi av bland annat finska hyggesrester.
I mindre skala producerar UPM redan en talloljediesel som inte konkurrerar med matproduktion och därför hör till andra generationens. För att nå lönsamhet med den dyrare produktionen får distributörerna räkna hem dubbelt så stor effekt av den här iblandningen. Det räcker alltså med fem procent UPM-diesel för att nå tio procent.
Men år 2020 räcker det inte med tio procent förnybart bränsle. Då krävs tjugo procent. Och enligt regeringsprogrammet ska siffran vara fyrtio år 2030. Men lagstiftningen saknas och arbetet med en ny klimatstrategi för Finland väntas dra ut till nästa år.

EU-målsättning styr

Kaidi ser hela Europa som en marknad och besluten i Bryssel är minst lika intressanta. Vad händer där efter år 2020?
- EU-kommissionen konstaterade i sitt sommarpaket att den första generationens biobränslen ska fasas ut och att man ska gå mot den nya generationens biobränslen. Blir det gällande så kommer det att finnas efterfrågan på de produkter vi ämnar producera, säger Haglund som inte utesluter fler investeringar i Finland och Europa.
Ifall Kaidi investerar så sker det på lång sikt. Fabriken beräknas kosta en miljard euro. För att få tillbaka pengarna måste den producera i tiotals år för en marknad som både styrs av kommersiella och politiska krafter.

Saknar inte politiken

Carl Haglund var inte bara SFP:s tidigare ordförande och försvarsminister utan även EU-parlamentariker i tre år. Det är ingen slump att kineserna valt honom till europeisk strategichef.
- Självfallet har jag nytta av mina kontakter. Vad gäller EU-kommissionens linjedragningar kring biobränslen finns det många viktiga politiska dimensioner. Men det handlar inte bara om vårt företag utan hela branschen, säger Haglund, som inte saknar politiken.
- Nej, inte direkt. Jag har lämnat över ansvaret till Anna-Maja Henriksson som gör ett utmärkt jobb. När man lämnar något bakom sig ska man hålla sig på lämpligt avstånd.

"Hade inget med Kaidi att göra"

Det har ryktats att du lämnade politiken för just det här jobbet. Diskuterade du med Kaidi redan innan du förra våren meddelade att du lämnar SFP:s ordförandepost?
- Jag hade redan hösten 2014 bestämt mig för att se över vad jag ska ägna mig åt i framtiden. Det fanns många intressanta alternativ, både internationella och nationella.
Fanns det här erbjudandet redan i mars 2016?
- Jag fattade beslutet att lämna partiledarskapet i augusti 2015. Det var inget som hade med det här jobbet att göra. (FNB-SPT-MARCUS LILLKVIST)

FNB-SPT-MARCUS LILLKVIST

FNB

Mer från SLC