Fabrikstvist stör inte längre relationerna mellan Finland och Argentina

Helsingfors 12.10.2016, 06:40

Politik

Statsminister Juha Sipilä (C) som för närvarande besöker Argentina och värdlandets president Mauricio Macri har konstaterat att den långa tvisten kring en massafabrik inte längre påverkar relationerna mellan länderna. De säger att relationerna har förbättras klart under Macris tid som president.
Sipilä träffade Macri i Buenos Aires på tisdagen.
Sipilä och Macri diskuterade framför allt möjligheterna att förbättra det ekonomiska samarbetet mellan länderna. Argentina är mycket intresserat bland annat av Finlands kunnande inom utbildningen och i skogsbranschen.
Relationerna mellan Finland och Argentina försämrades för ett decennium sedan då finländska Botnia byggde en massafabrik i Uruguay i en stad vid gränsfloden till Argentina. Det väckte stora protester i Argentina där man fruktade att fabriken skulle förorena floden. Fray Bentos-fabriken ledde också till en diplomatisk tvist. (FNB)

FNB

Kuvat:

Mer från SLC