​Faktagaffeln 2016 innehåller färsk statistik om den finländska livsmedelskedjan

SLC - Tietohaarukka2016 620X360

Den årliga statistikpublikationen, Faktagaffeln, som samlar färsk, intressant statistik om Finlands livsmedelsproduktion och konsumtion, har nu utkommit. I år har publikationen särskilt utvidgats med ny statistik som berör de arktiska produktionsförhållandena och bioekonomi i Finland. Nytt är även statistiken som gäller väderlek och dagslängd i Finland och EU under växtperioden samt index som mäter broilrars välbefinnande. 

Den nyaste statistiken i Faktagaffeln 2016 -publikationen härstammar främst från år 2015. För att kunna göra jämförelser innehåller publikationen också statistik från tidigare år och internationella jämförelsetal. För att förbättra läsbarheten har även tabellernas ordningsföljd ändrats.

Faktagaffeln är en etablerad informationskälla för alla som är intresserade av den finländska matkedjan. Faktagaffeln 2016 utkommer på finska, svenska och engelska. Förutom i tryckt fickformat finns den även elektroniskt på www.ruokatieto.fi/tietohaarukka. Faktagaffeln kan på svenska beställas från SLC:s kansli genom att kontakta info@slc.fi eller tel. 09 5860 460.

Publikationen har tagits fram av Föreningen Matinformation rf i samarbete med Agronomförbundet, Finlands livsmedelsindustriförbund, Naturresursinstitutet LUKE, MTK, SLC och ProAgria Centralernas Förbund. 

Mer från SLC