Fingrid vill se mer marknadsmässighet på elmarknaden

Helsingfors 17.05.2016, 10:37

Ekonomi

Stamnätsbolaget Fingrid kräver ändringar i energipolitiken. Enligt bolaget borde det finnas en marknadsstyrd flexibilitet i elsystemet.
Fingrid säger att de olika stödformerna märkbart ökat produktionen av förnybar energi vilket lett till billigare el. Därmed har man tvingats minska på reglerkraften och marknadsmässiga investeringar har blivit olönsamma.
På grund av stöden håller den nordiska elmarknaden på att gå mot en situation där det i snitt finns tillräckligt med el, eller till och med för mycket, men där leveranssäkerheten är hotad.
Fingrid presenterade ett program för hur elmarknaden kunde förbättras på tisdagen. (FNB)

FNB

Mer från SLC