Finlands nationalrätt väljs genom folkomröstning

Det 100-åriga Finland skall få en födelsedagspresent som låter sig smaka. En nationalrätt ska väljas för Finland. År 2016 får varje finländare rösta. Den första fasen av omröstningen inleds förr midsommaren.  

I den första fasen insamlas förslag på nationalrätter. Av dessa förslag väljer en panel ut tolv finalister som alla representerar nationella matskatter. Av dessa skatter väljs sedan nationalrätten ut genom en folkomröstning vars resultat offentliggörs i början av år 2017. Tiotals organisationer med fokus på mat och livsmedel har deltagit i planeringen av projektet. Projektet genomförs av ELO – Stiftelsen för finländsk matkultur samt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry.  
 
Den finska matkulturen bjuder på flera skatter. Finland har varit en smältdegel för regionala intryck från väst och öst. De olika intrycken har redan i flera århundraden anpassats till det egna landet och den rådande smaken. Vi har originella tillredningssätt och råvaror som vi har all orsak att vara stolta över. I Finland avnjuts maträtter som är typiska enbart för oss – antingen i hela landet eller på vissa orter. Vi finländare har varit anspråkslösa gällande vår fantastiska matkultur. Finlands jubileumsår är ett unikt tillfälle att lyfta fram de nationella matskatterna och att välja ut en gemensam nationalrätt bland alla delikatesser. 
 
Nationalrättspanelen som utnämnts i samarbete mellan de olika organisationerna består av experten av den finländska matkulturen. Panelens uppgift är att försäkra att finalisterna representerar den finska matkulturen på ett mångsidigt sätt när det gäller deras berättelser, råvaror och tillredningssätt. 
 
Samfundet ELO och MTK vill genom folkomröstningen stimulera diskussionen om finsk mat. Entusiasmen och förståelsen för vår egna mat får gärna växa även efter jubileumsårets slut. 
 
Föreslå din favorit på adressen www.kansallisruoka.fi
 
Salta eller söta favoriter kan nomineras till Finlands nationalrätt under tiden 21.6-30.9.2016 på adressen www.kansallisruoka.fi. Nationalrättspanelen väljer bland förslagen ut 12 finalister, varav den finska nationalrätten väljs ut genom en folkomröstning under perioden 3.10.-6.12. Resultatet av folkomröstningen publiceras i januari 2017.
 
 
En mångsidig panel väljer ut finalisterna bland folkets förslag
 
Juryn består av generalsekreteraren för Statens näringsdelegation Arja Lyytikäinen, ordföranden för Lantbruks- och hushållskvinnor Maija Silvennoinen, grundaren av Satokausikalenteri Samuli Karjula, verksamhetsledaren för finska Marthaförbundet Marianne Heikkilä, ägaren av Finnjävel-restaurangen Henri Alén, professorn i matkultur Johanna Mäkelä, historikern och författaren Lasse Lehtinen, Svenska Litteratursällskapets arkivarie Yrsa Lindqvist, ordföranden för Suomen Gastronomien Seura Kim Palhus, chefredaktören för tidningen Mondo Kati Kelola, ombudsmannen för matkultur Anni-Mari Syväniemi samt direktören för ELO-Stiftelsen Seija Kurunmäki.
 
www.kansallisruoka.fi
#kansallisruoka 
#nationalrätt
 
För mer information:
 
ELO – Stiftelsen för finländsk matkultur
 
Seija Kurunmäki 
johtaja direktör
ELO - Stiftelsen för finländsk matkultur
+358 400 460894
seija.kurunmaki@elo-saatio.fi
 
Susanna Haavisto 
projektkoordinator, mathumanist
Nationalrättsomröstningen
ELO - Stiftelsen för finländsk matkultur
susanna.haavisto@elo-saatio.fi 
+358405060185
 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry
 
Anni-Mari Syväniemi
MTK:s ombudsman för matkultur
MTK Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter
+358-50-5118909
Anni-Mari.Syvaniemi@mtk.fi
 

Mer från SLC