Finska jaktvapen förbjuds inte av EU

Helsingfors 20.12.2016, 19:19

Politik

Medlemsländerna i EU enades på tisdagen om unionens nya vapendirektiv. Vanliga jaktvapen kommer inte att förbjudas i direktivet, säger ledande experten Johanna Puro på Inrikesministeriet.
Vapendirektivet har väckt debatt eftersom den befarats förbjuda även halvautomatvapen för jaktbruk. Det nya vapendirektivet förbjuder ändå bara vissa kombinationer av halvautomatvapen och stora magasin.
Medlemsländerna får rätt att lagstifta om dispens för vapen i försvarsbruk. Det innebär att halvautomatvapnen som används av reservister vid skjutövningar inte kommer att omfattas av förbudet. Även vapensamlare och sportskyttar kan beviljas dispens.
Omläggningen måste ännu godkännas av Europaparlamentet och Europeiska rådet. Det väntas ske i vår. (FNB)

FNB

Mer från SLC