Finskt företag utvinner el ur havets rörelser

I höst sänks den första kommersiella modellen ned i havet vid Portugals kust

Träskända 21.05.2016, 03:00

Inrikes

Hit men inte längre. Skärmar döljer Waveroller-kraftverkets cylindrar som överför energin från vågor till elektricitet.
- Vi har ett lyckat test bakom oss och är nära ett kommersiellt genombrott, säger John Liljelund, vd för AW-Energy sedan 2009.
Vågkraftverk har testats i årtionden, men AW-Energy är nu så nära den slutliga produkten att de vill hålla detaljerna hemliga.
- Det finns beaktansvärda konkurrenter, säger Tuula Mäki, bolagets forsknings- och utvecklingsdirektör.
Mäki har arbetat som fysiker vid CERN-laboratoriet i Schweiz men kom till AW-Energy i januari 2014.
- Vi har människor med väldigt olika bakgrund som kan komma med helt nya idéer. Vi har också underleverantörer som ser potentialen i det vi gör och som gärna är med och lär sig nytt.
Waverollers testlaboratorium finns i Valmets tidigare pappersmaskinsfabrik i Träskända, tillsammans med många andra industrientreprenörer.
- Vi är stolta över att finnas just här, för pappersindustrin har betytt mycket för Finland. Vi hoppas att också vi kunde vara något stort för Finland, Europa och hela världen, säger Liljelund.

Har trettio patent

Den nyaste kraftverksmodulen har testats sedan i höstas. Inte i en bassäng, för en så stor hittas ingenstans, men genom att belasta vingarna med äkta vågmönster.
- Den kraft som riktas mot vingens axel motsvarar styrkan av tretusen formel 1-bilar, säger Liljelund.
Mycket av det som görs är banbrytande. Företaget har trettio patent och söker om ytterligare fyrtio. Tredjepartsvalidering görs för kraftverkstesten och certifieringsjättarna Lloyd's och DNV GL är inkopplade för att utvärdera det som AW-Energy gör.
- Vi är stolta över att få vara med om det här. Vi kan hjälpa företaget gå i den riktning de är på väg, säger Lloyd's-direktören Konstantin Petrov.
Petrov representerar Lloyds-kontoret i Helsingfors och besökte laboratoriet den här veckan.
OECD:s energiråd IEA räknar med en realistisk vågenergipotential som motsvarar 700 gigawatt fram till 2050, lika mycket som energin från flera hundra kärnkraftverk.
Där som en kvadratmeter solpanel ger i snitt 150 watt per timme, ger varje meter av Waverollers vågkraftsvinge 40 000-60 000 watt per timme, säger Christopher Ridgewell, som leder det tekniska utvecklingsarbetet.

Priset i vägguttaget

Nyckelfrågan är såklart den totala livscykelkostnaden utslagen på priset för producerad el, "levelized cost", säger Mikko Huumo, forsknings- och utvecklingsdirektör för tillväxtprojekt vid Fortum. Bolaget är delägare i AW-Energy och ett annat finskt vågenergiföretag, Wello.
- Vi måste förstå vad som händer i den här sektorn, där potentialen är så stor att det finns plats för alla som har en fungerande teknik.
Huumo berömmer Waveroller-tekniken för att den i havet klarat av konstant elproduktion över långa tidscykler.
Vågor har en fördel gentemot sol och vind: pålitliga vågprognoser sträcker sig över tre-fem dagar, vilket gör det lättare för energibolag att planera sin produktion.
I höst placeras en certifierad och kommersiellt färdig version på havsbotten utanför Peniche i Portugal, i ett Natura 2000-område. Det är en viktig utstakning ur miljösynvinkel, säger Liljelund, som pekar på att tekniken också kan utnyttjas i energifattiga regioner som kraftkälla för att göra dricksvatten av havsvatten.
- Den här tekniken kan förbättra många människors liv. (FNB-SPT-STEFAN HOLMSTRÖM)


Bildtexter:

- Vi är de som har kommit längst. Jag ser fram emot att få se vårt kommersiella kraftverk i havet i höst, säger Tuula Mäki, en fysiker som tidigare har letat efter Higgsbosonen vid CERN-laboratoriet i Schweiz. Nu vill hon ta tillvara energi ur havet. Foto: Martti Kainulainen.

- Vågkraft är den största outnyttjade förnybara energiformen. Vi ser den som den bit som ännu saknas i energipusslet, säger John Liljelund. Han valdes nyligen till ledningsgruppen för världens största havsenerginätverk, Ocean Energy Europe, en länk mellan energibolag och EU-institutioner. Foto: Martti Kainulainen

FNB-SPT-STEFAN HOLMSTRÖM

FNB

Mer från SLC