Fira naturens dag på ekogårdar: Fem ekologiska gårdar håller öppet hus 27.8 i Svenskfinland

SLC - Banneri Ru

Den sista lördagen i augusti, den 27.8, firas den Finska naturens dag för fjärde gången. Då har allmänheten möjlighet att bekanta sig med ekologiska gårdar runt om i landet. På ekogårdarna får man veta mer om gårdens produktion och vilken betydelse den ekologiska produktionen har för att bevara den biologiska mångfalden. 

Många av ekogårdarna ordnar också övrigt program i mån av möjlighet, t.ex. guidade åker- och skogspromenader, tävlingar, vandringar till traditionella betesmarker eller ponny- och traktoråkning. Många av gårdarna är dessutom husdjursgårdar, vilket innebär att det också bjuds på djurupplevelser. På gårdarna kan även finnas pop up-kaféer och försäljning av ekoprodukter.

I Svenskfinland håller fem ekologiska gårdar öppet hus lördagen den 27.8 kl. 12-15: Mara mjölkgård i Korsholm, Koskis Gård i Salo, Ahlbergs trädgård och Majvik gård i Sibbo samt Malmgård i Lovisa. Gårdarnas kontaktinformation och dagens program finns på: http://luomuailmanmuuta.fi/suomen-luonnon-paiva/. 

På Finska naturens dag firas den glädje som den finländska naturen ger oss. Under dagen ordnas utflykter och evenemang på olika håll i landet av olika samarbetspartners. Som samarbetsparter bakom evenemangen på de öppna ekogårdarna står jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomo ry, Förbundet för Ekologisk Odling rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.


Tilläggsinformation: 

- Närmare information om vad de öppna ekogårdarna kan erbjuda under dagen: http://luomuailmanmuuta.fi/suomen-luonnon-paiva/ 
- Information om medverkande gårdar i Svenskfinland: http://slc.fi/nyheter/2016/oppna-ekogardar-pa-finska-naturens-dag-27-8 
- Allmän information om Finska naturens dag 2016: https://www.luonnonpaivat.fi/info/luonnonpaiva2016/ 

Kontaktperson på SLC: 
Informatör Mia Wikström, tel. 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi 

Mer från SLC