Fjäderfä ska hållas inomhus

SLC - Img 8788 Liten

Det har fastställts att de döda viggarna på Åland bar på högpatogen fågelinfluensa av H5N8-typ, alltså en virusstam som har spridits i Europa och orsakar en allvarlig sjukdom hos fjäderfä. I Finland har högpatogen fågelinfluensa aldrig tidigare påträffats.

På områdena Lemland och Vårdö på Åland inrättas en restriktionszon som sträcker sig minst 10 kilometer från platserna där fåglarna hittades. Vid fjäderfägårdarna i restriktionszonen görs kontroller, och förflyttning av fjäderfä samt fjäderfäprodukter på området begränsas.

På grund av fågelinfluensasituationen utfärdade jord- och skogsbruksministeriet fredagen den 25.11.2016 en förordning som kräver att fjäderfä ska hållas inomhus under perioden 1.12–31.5. Avsikten med bestämmelsen är att hindra kontakt mellan fjäderfä och frilevande sjöfåglar, eftersom sjöfåglarna kan bära på högpatogen fågelinfluensa. Viruset kan smitta från frilevande fåglar till fjäderfä, om fåglarna kommer i antingen direkt eller indirekt kontakt med varandra.

Trots att förordningen träder i kraft först den 1.12 är det skäl att som fjäderfäproducent så snabbt som möjligt flytta fjäderfä inomhus och undvika kontakt med frilevande fåglar och dess avföring. 

Mera information:

- Jord- och skogsbruksministeriet: Skydda fjäderfä mot fågelinfluensa, håll fåglarna inomhus:
http://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/siipikarja-sisalle-suojaan-lintuinfluenssalta

- Evira: Fågelinfluensan på Åland är högpatogen H5N8:
https://www.evira.fi/sv/djur/akutuellt/2016/fagelinfluensan-pa-aland-ar-hogpatogen-h5n8/

- THL: Väldigt liten risk att människor smittas av fågelinfluensa A(H5N8):
https://www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/-/valdigt-liten-risk-att-manniskor-smittas-av-fagelinfluensa-a-h5n8-

- Aktuell information till fjäderfäproducenter på ETT:s webbplats:
http://www.ett.fi/ajankohtaista/ahvenanmaalla-lintuinfluenssaa-tukkasotkissa 

- MTK: Ahvenanmaalla luonnonvaraisilla linnuilla todettu lintuinfluenssa on iso uhka koko Suomen siipikarjataloudelle: 
https://www.mtk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet_2016/marraskuu/fi_FI/lintuinfluenssa_iso_uhka/

- Evira: Ofta frågat om fågelinfluensa:
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/usein-kysyttya-lintuinfluenssasta/

Mer från SLC