FM i Mathantverk 10-13.10.2016 på Yrkeshögskolan Novia

FM i Mathantverk arrangeras den 10-13.10.2016 på Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Tävlingen arrangeras för första gången i Finland och ordnas i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet och projektet Kustens Mat.

Under tävlingen ordnas flera mini-seminarier, diskussioner och studiebesök som har med mat och mathantverk att göra. Nordiska Ministerrådet stöder tävlingen.

Tävlingsklasserna är: 
Mejeriprodukter
Charkuteriprodukter
Fiskprodukter
Bageriprodukter
Bär- och fruktprodukter
Grönsaks- och svampprodukter
Kalla krydd- och matsåser
Snacks
Drycker
Innovativa mathantverksprodukter

Anmälningsavgiften är 30 euro per tävlingsbidrag. Anmälan är bindande och avgiften faktureras för alla anmälda och godkända bidrag, även om dessa sedan inte lämnats in till tävlingen. Oanmälda produkter tas inte emot på plats. För att vara med i tävlingen ska den tävlandes anmälan ha kommit till YH Novia inom anmälningstiden. 

Anmälningar görs senast 5.9 via webben: https://www.novia.fi/mathantverkfm/anmalan/

Tävlingsreglerna och övrig information hittar du här: 
https://www.novia.fi/assets/Sidor/2/1745/tavlingsregler-kustensmat-6.pdf

Flyer om tävlingen hittas här: Flyer Mathantverk FM

Information på tävlingens Facebook-evenemang

Närmare information om tävlingen:

Ann-Louise Erlund
Yrkeshögskolan Novia
Praktisk tävlingsinformation
044 799 8406
ann-louise.erlund@novia.fi

Mona Salama
Yrkeshögskolan Novia
Praktisk tävlingsinformation
044 987 4349
mona.salama@novia.fi

Seija Ahonen-Siivola
Jord- och skogsbruksministeriet
Ansvarig för mattemat under ordförandeskapsåret
tel. 0295 162173
seija.ahonen-siivola@mmm.fi

Mer från SLC