Forskare till Savon Sanomat: Plantering av laxfisk nästan bortkastade pengar

Helsingfors 07.11.2016, 07:14

Inrikes

Vandringsfiskstammarnas främjas knappt alls av planteringen av laxfisk och restaureringen av forsar, säger en forskare som doktorerat i ämnet till Savon Sanomat. Fiskarna dras genast upp ur sjöarna med nät och dragspö, säger forskaren Jukka Syrjänen vi Jyväskylä universitet.
Fisket borde enligt honom regleras på en hållbar nivå. I nuläget vandrar planterade fiskar från forsarna till insjöarna och återvänder aldrig. De könsmogna fiskarna kommer aldrig åt att leka. De planterade fiskstammarna kan dessutom vara institutionaliserade så att de inte känner igen faror.
Till exempel den vilda insjööringsstammen är svag i hela Finland söder om Kuusamo, också i vandringsledarna som är i gott skick.
Syrjänen säger att fiskplanteringen för närvarande i stort är bortkastade pengar. Insjööringsplanteringen i enbart Pielis älv kostar 200 000-300 000 euro om året. (FNB)

http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Vain-yksi-tuhannesta-j%C3%A4rvilohesta-p%C3%A4%C3%A4see-takaisin-kutemaan/868202

FNB

Mer från SLC