Frågan avgörs kanske av EU-domstolen

Helsingfors 18.08.2016, 14:29

Ekonomi

Allt fick sin början då forskaren Jussi Airaksinen för flera år sedan ville höra EU-kommissionens syn på medborgarnas rätt till information i Min skog-tjänsten, som upprätthålls av Finlands skogscentral.
EU-kommissionen har inte varit nöjd med den dialog som har förts med Finland, utan skickat ett så kallat motiverat yttrande.
Finland har en dryg månad på sig att komma med ett reformförslag och vidta åtgärder som övertygar kommissionen. Annars går ärendet vidare till EU-domstolen.
(FNB-SPT)

FNB

Mer från SLC